Skip to content

Publikációk

Magyar nyelven megjelent:

 

NATO Kiválósági Központok és a transzformáció in Hadtudományi Szemle (2016/4 pp.141-153)

Absztrakt: A NATO transzformációjának egyik példája és fokmérője a Kiválósági Központok intézményének létrehozása és működése. A cikk a központok kialakulásához vezető utat bemutatva ad betekintést működésük elvi lényegébe és különböző példákon keresztül segít megérteni valódi szerepüket a Szövetség rendszerében, a jövőbeni lehetséges kihívásokra adható válaszok vizsgálatával.

Elosztott adattárolás egyes kérdései in Hadmérnök (2018/4 pp. 297-305)

Absztrakt: A Nemzeti Adatvagyon várható jelentős növekedése, illetve az ezzel azonos megítélés alá kerülő egyéb adatbázisok védelme és integritásának folyamatos biztosítása egyre komolyabb kihívás elé állítja a vonatkozó rendszerek üzemeltetőit. Sérülékenységi kitettségük az általuk hordozott érték bővülése és az okozható kár nagysága miatt egyre jelentősebb. Jelen írás célja megvizsgálni, hogy egy elosztott adattárolási koncepció miként növelheti mindezen adatok racionális védelmét, illetve a rendszer kritikus részei vonatkozásában hogyan képes magasabb szintű redundanciát biztosítani – megőrizve a dinamikus méretezhetőség lehetőségét és a prioritási rendszer rugalmasságát.

Elektronikus határvédelmi rendszerek jellemző sebezhetőségei és védelmük lehetőségei in Hadmérnök (2019/1 pp. 271-282)

Absztrakt: Létfontosságú rendszerelemek (kritikus infrastruktúrák) infokommunikációs rendszereinek megfelelő kibervédelme az üzemeltető társaságok egyre nyomasztóbb kihívása. Jelen írás célja, hogy egy speciális alrendszeren keresztül bemutassa azokat a kiber-sérülékenységeiket, melyekkel szemben védekezniük szükséges. Ismerteti az elektronikai védelemmel kapcsolatos megoldási lehetőségeit, különösen a SIGINT tevékenységek elleni védekezés vonatkozásában. A bizalmasság, sértetlenség és rendelkezésre állás hármassága egyidejű megteremtésének és megtartása szükségességének hangsúlyozása mellett rámutat a megfelelő kiberfenyegetettségi kockázatelemzések elengedhetetlenségére.

A villamosenergia-rendszer kiber- és nemzetbiztonsági kockázatai (1. rész) in Nemzetbiztonsági Szemle (2019/3 pp.40-57)

Absztrakt: A villamosenergia-rendszer helye a kritikus infrastruktúrák között nem minden esetben tükrözi azt a valós veszélyeztetettséget, amelyet más kritikus infrastuktúra ágazatok számára jelent. E tanulmány első része példákon keresztül mutatja be a villamosenergia-rendszer bizonyos kiber-sérülékenységeit, e támadások valós kockázatait és a támadást követő helyreállási képességének kiemelt fontosságát. Áttekinti a kibertámadásokkal szembeni védekezés erőforrás igényeit, annak állami- és gazdasági szereplőit, illetve nemzetbiztonsági kapcsolatait.

A kibertér fejlődése in Hadmérnök (2019/4 pp. 197-212)

Absztrakt: A kibertér fogalmi meghatározása alapvető fontosságú az abban, mint (hadviselési) tartományban zajló események helyes leírásához és megértéséhez. Az állami szerepvállalás növekedése mind a támadó, mind a védekező műveletekben tovább hangsúlyozza a kibertér jelentőségét, a kapcsolódó gazdasági és politikai kockázatok miatt is. A létfontosságú rendszerelemeken (kritikus infrastruktúrákon), infokommunikációs eszközeinken, illetve a rohamosan terjedő mesterséges intelligencián alapuló technológiákon keresztül pedig mindennapjaink meghatározó részévé vált. A kibertér szerepe a technológiai haladással tovább fog változni, ezért is fontos az eddigi fejlődés áttekintése.

Állami célú adatátviteli rendszerek, hálózatok részleges integrálhatóságának egyes kérdései in: Hausner Gábor (szerk): Szemelvények a katonai műszaki tudományok eredményeiből II., Ludovika Egyetemi Kiadó, 2020. Budapest (pp. 179-195)

Absztrakt: Természetes igénye minden országnak, hogy szuverenitását a kibertérben is megőrizze. Ennek egyik meghatározó eleme az állami adatátviteli rendszerek hatékony, biztonságos és az érintett szervezetek számára folyamatosan elérhető működése. Jelen írás egy új és komplex koncepciót mutat be, mely a jelenleg használtnál jóval nagyobb rugalmassággal és tartalékokkal rendelkezik, illetve jelentősen szélesebb körben teszi elérhetővé a rendszer szolgáltatásit az állami szereplők között.

A kibertér fejlődése (2. rész) – Kiberműveletek és kritikus infrastruktúrák egyes kapcsolatai – in Hadmérnök (2021/1 pp. 145-159)

Absztrakt: Az állami akaratérvényesítés eszközei között egyre hangsúlyosabb szerepet kapnak a kiberműveletek. Alkalmazásuk sokkal komolyabb körültekintést igényel, mint a hagyományos tartományokban végzett műveletek, mivel a megtámadott infrastruktúra nem kellően felmért interdependenciái hatalmas járulékos károkat okozhatnak a támadónak is. Jelen tanulmány ennek bizonyos kockázatait és összefüggéseit vizsgálja.

Magyar nyelven, megjelenés előtt:

Angol nyelven, megjelenés előtt:

Certain connections between Cyber Operations, Artificial Intelligence and Operational Domains – 
Műveleti tartományok egyes kapcsolatai kiberműveletekkel és a mesterséges intelligenciával

Absztrakt: Műveleti tartományok kapcsolata a különböző mesterséges intelligencián alapuló rendszerekkel egyre mélyebb és egyre szerteágazóbb. A döntéshozatali mechanizmusok befolyásolási lehetősége komoly kockázatokat jelenthet, melyeket felismerni és értelmezni kell. A kibertér a mesterséges intelligencia hordozója, de utóbbi még hivatalosan nem tekinthető hivatalos műveleti tartománynak. E tanulmány célja, hogy a kibertér, a mesterséges intelligencia és a műveleti tartományok közötti bizonyos összefüggéseket elsősorban kvalitatív és részben kvantitatív módon vizsgálja, az állami akaratérvényesítés megközelítéséből. Megállapítja a védelmi doktrinák kiberműveleti szemszögből történő felülvizsgálatának szükségességét és javasolja a mesterséges intelligencia jóval szélesebb összefüggésben történő kezelését, különösen védelmi és katonai vonatkozásban.