Skip to content

Oktatás

2020 júniusa óta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi Kar Elektronikai Hadviselés Tanszékének tanársegédje vagyok. Oktatási feladataimmal párhuzamosan megtartottam korábbi szakértői feladataimat is.

BSc, MSc, MA kurzusokon oktatok különböző tantárgyakat, úgy nappali, mint levelezési képzésben tanuló Hallgatóknak. Karunk sajátosságaiból fakadóan a honvéd tisztjelöltek és honvédtisztek képzésén és továbbképzésén van a fő hangsúly, akik a Magyar Honvédség különböző szervezeti egységeinél teljesítenek szolgálatot. Ugyanígy a Hallgatóink közé tartoznak a rendvédelmi erők hivatásos állományú tagjai is, de természetesen civil hallgatók számára is nyitva áll számos kurzusunk és képzésünk.

Bizonyos tárgyakat – azok különleges kapcsolatrendszere miatt – többen oktatunk. Ugyanezen specializáltság okán az Egyetem más karain is tanítok.

Oktatott tantárgyaim:

 • Elektronikai támadás és védelem
 • Felderítő és elektronikai hadviselési rendszerek
 • Információ- és kiberbiztonság
 • Információbiztonság tervezése és szervezése
 • Információs műveletek
 • Információs műveletek alapjai
 • Információvédelmi komplex rendszerek üzemeltetése
 • Kiberhadviselés
 • Kibervédelem alapjai
 • Kockázatelemzés, kockázatmenedzsment
 • Technikai adatszerzési ismeretek