Skip to content

Bemutatkozás

Kralovánszky Kristóf vagyok. Budapesten születtem, és ott végeztem általános iskolai és középiskolai tanulmányaimat is. Felsőfokú és posztgraduális végzettségeim (részben folyamatban) az alábbiak:

2001 – 2005    Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar – BSc, Biztonságtechnikai mérnök

2015 – 2017    Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi- és Honvédtisztképző Kar – MSc, Védelmi vezetéstechnikai rendszertervező okl. mérnök

2017 – Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Katonai Műszaki Doktori Iskola, doktorandusz – kutatási terület: A kiberhadviselés és a kritikus információs infrastruktúrák védelmének határterületei és együttműködésük keretrendszere

2018 – 2019 (január)  Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Államtudományi és Közigazgatási Kar Vezető- és Továbbképzési Központ –Elektronikus információbiztonsági vezető (2013. évi L. törvényben meghatározott elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek feladatellátáshoz szükséges, hivatalos felsőfokú szakképesítés)

Tevékenységek:

2003-tól különböző adatbázis rendszereket terveztem és építettem ki a hozzájuk tartozó internetes megjelenítési felület tervezésével és programozásával együtt. 2004-től kiegészült e tevékenység informatikai hálózatok (LAN és WAN) tervezésével, kivitelezésével, üzemeltetésével majd ezek további fejlesztésével, különösen adatátviteli technológiák diverzifikálásával.

2006-tól a fentiek mellett több vagyonvédelmi rendszer és térfigyelő rendszer (magán és önkormányzati egyaránt) tervezésében és kivitelezésében vettem részt. E rendszerek üzemeltetési feladatait is részben én láttam el.

2010-től több országos szintű komplex video megfigyelő és biztonságtechnikai rendszer tervezésében és kialakításban vettem részt, illetve azokban aktívan közreműködtem.

2012-től az egészségügyi ágazatban több telephelyen működő kórházi rendszerek, illetve egészségügyi képfeldolgozó rendszerek integrációját terveztem és alakítottam ki mind hálózat tervezés, mind megvalósítás vonatkozásában, speciális hangsúllyal az adat- és információbiztonságra. A jelenleg Magyarországon működő egyik meghatározó és komplex teleradiológiai rendszer tervezését és kivitelezését is én végeztem.

2016-2017 között a szerb-magyar határon üzemelő Ideiglenes Biztonsági Határzár videotechnikai, rezgés- és mozgásérzékelő rendszerének kiépítése, telepítése, beüzemelése a kapcsolódó egyéb infokommunikációs és információbiztonsági rendszerekkel, vezető főmérnöki pozícióban. Tesztüzem komplex felügyelete, teljes vezetési, irányítási és megvalósítási felelősséggel, mind a szállító felé, mind az Országos Rendőrfőkapitány és a Belügyminiszter felé.

2018 teljes évben a fenti rendszer üzemeltetésének biztosítása, az üzemeltetést végző kollégák szakmai felügyelete és koordinálása, a megfelelő üzemeltetési rendszer teljes kialakítása és megrendelői (BM, ORFK) jóváhagyatása.

2020 júniusától – az egészségügyi információ- és adatbiztonsági, valamint tanácsadási feladatok mellett – a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Elektronikai Hadviselési Tanszékének tanársegédi feladatait is ellátom és ennek keretében oktatok BSc, MSc és MA képzéseken – többek között – kiberhadviselést, elektronikai hadviselést és információs műveleteket.

Egyéb tapasztalatok:

Jelentős tapasztalattal rendelkezem honvédségi, rendőrségi, önkormányzati területeken, csakúgy, mint a versenyszférában és az egészségügyben (állami és magán egyaránt). E tapasztalataimat gazdasági társaság vezetőjeként, illetve vállalkozóként szereztem.

Nyelvismeret:

 • Angol katonai szakanyaggal bővített felsőfokú “C” nyelvvizsga
 • Alapfokú német szövegértés

Rendszer, technológiai gyakorlat:

 • Főbb CCTV rendszerek és főbb biztonságtechnikai rendszerek (analog és IP);
 • Automatikus tűzoltó (sprinkler) rendszerek
 • Főbb HIS, RIS és teleradiológiai rendszerek
 • Microsoft asztali és szerver operációs rendszerek, Microsoft szerver alkalmazások
 • Javascript, VBScript, T-SQL, HTML programnyelvek
 • Különböző MS SQL alapú, MS IIS ASP front-end adatbázis-kezelő rendszerek fejlesztése, telepítése, folyamatos üzemeltetése (2001-2017, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem komplex költségvetési/pénzügyi rendszere, NATO szervezeti egységek költségvetési rendszerei, versenyszféra részleges vállalatirányítási rendszerek)
 • Egészségügyi leletező rendszerek és kórházi rendszerek integrációja (2003-2006)
 • Digitális CT/MR leletezési rendszer kidolgozása, illesztése és implementációja (end-to-end), évi 100.000 lelet feldolgozási kapacitással (2008)
 • Térfigyelő és biztonságtechnikai rendszerek tervezése és kialakítása (2009-2011)
 • Sportlétesítmények arcfelismerő- és beléptető rendszerei lehetséges implementációjának kidolgozása Magyarországon (2011-2012 – Magyarországon nem valósult meg, számos egyéb országban sikeresen működik)
 • Digitális CT/MR távleletezési rendszer kidolgozása (end-to-end), illesztése és implementációja, évi 50.000 lelet feldolgozási kapacitással (2012)
 • Országos elektronikus egészségügyi-képanyag tároló, feldolgozó és továbbító rendszer alapkoncepciójának kidolgozása (2013)
 • Komplex VPN alapú WAN adatátviteli rendszer kidolgozása és implementációja, 6 telephelyen, kumulált 1 gbit/s sávszélességgel, különböző adatátviteli technikákkal (2015)
 • NATO transzformációval kapcsolatos kutatások (2015)
 • Komplex adatvédelmi rendszer kialakítása egészségügyi WAN és LAN rendszereken (2016)
 • Magyar-Szerb határon telepített kamera- és jelzőrendszer (IBH) projekt, szolgáltatói oldal vezető főmérnök (2016-2018)
 • Létfontosságú rendszerelemek (kritikus infrastruktúrák) biztonsági átvilágítása, biztonságtechnikai és biztonságtechnikai-infokommunikációs rendszereik fejlesztési tervezése, kivitelezés felügyelete, speciális szoftverek gyártása (2013-2018)
 • Különböző méretű infokommunikációs rendszerek felügyelete, infokommunikációs biztonsági tanácsadás, szükség szerint az implementáció támogatásával (folyamatosan 2001 óta)
 • Doktori kutatási témával összefüggő kutatások (2017-). Kutatási téma: „A kiberhadviselés és a kritikus információs infrastruktúrák védelmének határterületei és együttműködésük keretrendszere” (témavezető: Prof. Dr. Kovács László dandártábornok)